X Trainingen - Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Training conflicthantering           ‘Een misverstand zit in een klein hoekje’

Wat is een conflict. Is een conflict erg? Wat voor soorten conflicten zijn er?
We gaan onderzoeken hoe makkelijk een conflict ontstaat, hoe je het erger of minder erg kan maken.
Waar zitten de kiempjes van een conflict?
We onderzoeken hoe je veelal een conflict kan voorkomen of snel uit de lucht kan helpen door (positieve) feedback toe te passen.
Hoe handel je wanneer je zelf in een conflict bent beland?
Wat doe je wanneer jij of je gesprekspartner bijna ontploft van woede?
Wat doe je als bemiddelaar bent bij een conflict? We oefenen aan de hand van een stappenplan.
Deze training bestaat voor een deel uit theorie, maar we gaan ook verschillende situaties oefenen

Training sociale competenties

De deelnemers leggen communicatie eens goed onder de loep middels de inKr8 methode.
Hoe voorkom je conflicten en misverstanden?..en hoe wakker je ze aan?!
De deelnemers onderzoeken de invloed van taal en houding. Middels feiten en suggestie-spelen ontdekken we hoe makkelijk een misverstand ontstaat.
Wat is de kracht van non-verbale communicatie? Veel mensen zijn zich daar niet van bewust.
De theorie van positieve feedback wordt behandeld en op verschillende manieren passen we het toe.
Hoe kom je achter het 'werkelijke' verhaal zonder iemand te kwetsen of het zelf in te vullen?
Hoe wek je irritatie of agressie op bij de ander en hoe voorkom je dit?
Conflicthantering komt ook aan bod. Wanneer de deelnemers of de opdrachtgever meer zouden willen oefenen met conflicthantering dan wordt over het algemeen een extra dagdeel gereserveerd.

Training Vreedzaam

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.
In veel wijken is inmiddels het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.
Voor meer informatie: www.stichtingvreedzaam.nl

Brainstormsessie A.I.

Appreciative Inquiry (A.I.) is een aanpak voor verandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat.
A.I. verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken.
Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren A.I. werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van de mensen.
Het toepassingsgebied van A.I. is heel breed, het kan gaan over wijk- en buurtontwikkeling,beroepstrots, leiderschap, strategievorming, innovatie, ledengroei, patiëntbejegening, cultuurverandering en nog veel meer.
Wilt u weten of A.I. voor u een geschikte methode is, neem dan contact met ons op!

Training (positieve) feedback

De één geeft een boodschap aan de ander met het doel die ander (bij) te sturen. Het is een vorm van commentaar.
Positieve feedback motiveert en ondersteunt. Negatieve feedback is corrigerend en vaak moeilijk om te geven én te krijgen. Toch is het heel belangrijk dat je elkaar feedback kunt geven. Je kunt er van leren, het verbetert de relatie, het verbetert de communicatie en het verbetert de samenwerking.
De ‘feedbackregels’ zijn zo logisch dat iedereen het snapt en instemmend zit te knikken bij de inleiding. Maar meestal lukt het niet direct die regels ook toe te passen. Zelfs niet in een oefening, waar de setting veilig is en we van elkaar weten dat we aan het leren zijn.
Waarom werkt positieve feedback beter dan negatieve feedback? Theorie komt aan bod, maar we gaan vooral oefenen in het toepassen van (positieve) feedback.