X West Beweegt - Meer over sport

Meer over sport

Wat doet afdeling Sport

Sporten, spelen, dansen en bewegen in West, dat moet toch mogelijk zijn!
In sommige wijken van ons stadsdeel zijn niet zoveel clubs, sportvelden en open ruimten waar we lekker kunnen bewegen.
Als je in wijk De Baarsjes of Oud West woont moet je meestal een flink eind fietsen voordat je bij je sportclub bent.
Dat is een probleem wanneer je in je eentje niet zo ver mag reizen en je ouders je niet kunnen kunnen wegbrengen en ophalen.
Hier probeert afdeling Sport wat aan te doen door op onze pleinen en speeltuinen, in de gymzalen van scholen en buurthuizen sportieve activiteiten te organiseren.
Alle bewoners van West, jong en oud, kunnen meedoen aan deze activiteiten.
Behalve sport doe afdeling Sport nog meer!
Hieronder lees je per soort activiteit wat de plannetjes zijn.

Wisselend programma sportbuurtwerk:
Elk seizoen organiseert afdeling Sport een aangepast programma. Je vind het programma op de website en op openbare plekken zoals bibliotheek, stadsdeel en buurthuizen. Ga naar de site van afdeling Sport voor het seizoensprogramma.

Sport op School:
De gymleraren van school maken elk jaar een sportplan. Welke bewegingsactiviteiten wil de school graag binnen haar deuren? Als het plan klaar is, kunnen kinderen tijdens de gymlessen kennismaken met sport.
Daarna kunnen de kinderen die die sport leuk vonden zich inschrijven voor een Naschoolse activiteit. Als dan blijkt dat veel kinderen door zouden willen gaan, start de club of vereniging een vaste club op school. Het eerste jaar zijn clubs en verenigingen vaak goedkoper en soms zelfs gratis.
Klik op activiteiten om te kijken wat er bij jou in de buurt is. Of kijk bij de zomeractiviteiten afdeling Sport.

Speeltuinen:
Speeltuinen en speeltuinleiders waren er altijd al. Sinds januari 2009 zijn de speeltuinleiders van afdeling Sport. De speeltuinen zijn op vaste tijden open waarbij je dan speelgoed kan lenen, even plassen of een pleister halen. Er worden leuke activiteiten op de speeltuinen georganiseerd. Ook kan afdeling Sport je helpen om samen met andere kinderen een spel of sport te gaan doen.
Afdeling Sport is over het algemeen, behalve zondag van 12:00 tot 18:00 uur aanwezig. Klik hier voor de speeltuinen in West.

Wil je meer weten?
Stadsdeel West
Afdeling Sport

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam
Postadres: Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
020 253 1400
sport.sdw@amsterdam.nl
www.facebook.com/westbeweegt
www.amsterdam.nl/sport