X Info aanbieders/ specialisten - Een variatie aan aanbod

Een variatie aan aanbod

De benaming van het aanbod


Talentontwikkeling = Wij willen kinderen graag de mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken en zich daarin te verdiepen. Dat begint veelal op school: met een kennimaking onder schooltijd ( veelal een les met de hele klas ). Daarna wordt er meer verdieping aangeboden via NSA ( 8 tot 15 lessen direct na schooltijd ). Daar kunnen tussen de 10 tot 20 kinderen van een bepaalde leeftijdsgrope zich voor inschrijven.  Een laatste stap is verdieping middels specialisering. Een kind schrijft zich in bij een club of vereniging.

Doorstroming = Kinderen stromen vanuit de NSA door naar een club of vereniging om zich te verdiepen in de activiteit.

NSA = NaSchoolse Activiteiten = De activiteit bestaat over het algemeen uit 8 tot 15 lessen na schooltijd met als laatste les een presentatie, meedoenles voor ouders of expositie. De scholen kiezen het de NSA uit welke veelal aansluit op overige thema's op school. De randvoorwaarden worden veelal door welzijnsinstellingen geregeld. De uitvoering via de school. Dit verschilt vaak per school hoe de taken verdeeld zijn.

West Beweegt = Onderschooltijd kunnen kinderen kennismaken met een sport of dans en als verdieping daarna bij een NSA inschrijven. Als genoeg kinderen interesse hebben en de school ruimte heeft dan proberen we een sportclub op te starten waar iedereen zich voor mag inschrijven. Wil je als organisatie of aanbieder meer informatie, dan kan je bij afdeling Sport van stadsdeel West terecht.

Sociale Competenties = Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen experimenteren met verschillende vaardigheden om zo hun mogelijkheden en wereldbeeld te verbreden. Een logisch gevolg bij deelname aan NSA is dat kinderen geconfronteerd worden met hun sociale vaardigheden. Met hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Leren samenwerken of juist zelfstandig werken. Bij elke NSA wordt de laatste les geëvalueerd ( met de school, niet met de kinderen ) hoe de activeit op dat gebied is verlopen.

Studieochtenden Sociale Competenties = Als aanbieder/ specialist is het niet altijd even gemakkelijk. Je ziet de kinderen maar een korte tijd per week, de groep is vaak samengesteld uit meerdere groepen. Daarom organiseren we 2 keer per jaar een studieochtend waarbij we jullie op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen EN met een trainer allerlei casussen en methodieken in de omgang met kinderen bespreken en naspelen.

BSA of OSA = BinnenSchoolse Activiteiten of Onderschoolse Activiteiten.

BSO = Buitenschoolse Opvang

TSA= Tussenschoolse Activiteiten = Activiteiten die tijdens de overblijf worden gedaan. Het verschilt per school hoe dat verloopt.

Voorschool = De voorschool is bedoeld voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met een speciale methode die ook door de basisschool wordt gebruikt, zo wordt de overgang van voorschool naar basisschool voor het kind gemakkelijker.