X Opvang & Zorg - Zorg

Zorg

Bijna elke school herbergt Schoolmaatschappelijk werk.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen met problemen op school, maar ook de thuissituatie kan erbij een rol spelen. 
Bij het analyseren van de problemen kijkt de schoolmaatschappelijk werker zowel naar het kind zelf, naar de ouders en de school en hoe die elkaar beïnvloeden. Hij of zij gaat met alle drie het gesprek aan en zoekt samen met hen naar oplossingen.
Soms schakelt de schoolmaatschappelijk werker daarbij de hulp van anderen in.

Welk doel heeft het?
Schoolmaatschappelijk werk wil in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, problemen onderkennen bij kinderen of gezinnen om zodoende erger te voorkomen. Daarnaast wil zij onderwijsachterstanden bestrijden en leervoorwaarden optimaliseren.

Hoe gaat het in z'n werk?
Kinderen worden verwezen door leerlingbegeleiders, leerkrachten of melden zich op eigen initiatief, waarna een intakegesprek plaatsvindt en vervolgens de hulpverlening uitgevoerd wordt in maximaal 12 gesprekken.

De schoolmaatschappelijk werker werkt op afspraak en houdt spreekuur in school.

Afhankelijk van de school wordt verschillende vormen van hulp, zorg verleent.
Loopt u met vragen over uw kind rond, informeer bij de leerkracht van uw kind of de IB-er ( intern begeleider ) naar de mogelijkheden in en om school.

Het Ouder-KindCentrum  (OKC)
    Magalhaensplein 2 
  1057 VG Amsterdam


Wat vind u onder andere in het Ouder- enKindcentrum

JGZ/Schoolgezondheidszorg (4-18 jaar)
Vragen over de gezondheid en opvoeding van uw schoolgaande kind kunt u bespreken met de schoolverpleegkundigen. Voor het basisonderwijs telefoonnummer 020-5555 723

Opvoedcursussen
Soms zoekt u praktische oplossingen. En het is fijn om te merken dat u niet de enige ouder bent met opvoedingsvragen. Er is een uitgebreid aanbod opvoedcursussen variërend van Rondom de geboorte, Peuter in zicht, Opvoeden en zo, tot Beter omgaan met pubers.
Informatie over de cursussen krijgt u van de opvoedadviseurs.
Opvoedadvies
Wilt u liever een persoonlijk gesprek over opvoeding? Maak een afspraak met een van de opvoedadviseurs.
Touria Belkhyatte 020-4890029 Elselotte Hordijk 020-5555842

GGD
Jeugdgezondheidszorg Consultatiebureau 020-5555 842

Schoolgezondheidszorg
020- 5555 723

Preventieve Logopedie
Op maandagmiddag Via consultatiebureau of schoolarts

Triple P
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Een positieve opvoeding
helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben.
Meer informatie bij de opvoedadviseurs en op de website van  Triple P. www.positiefopvoeden.nl

Voorlichters eigen taal en cultuur
Fazilet Topcu op maandag en dinsdag 020-5555482 Khadija Outmal op dinsdag 020-6152035