X Programma’s Voorscholen - Startblokken

Startblokken

startblokken.jpg

Kort iets over de theorie

Startblokken is een pedagogisch plan dat zich richt op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen en welbevinden spelen een belangrijke rol.
Er wordt gewerkt met thema`s uit de directe leefwereld van het jonge kind, b.v. wonen, ziek zijn. Binnen deze thema`s wordt het kind via spel uitgedaagd te leren wat het nog nét niet kan.
Spel is de motor van alle ontwikkeling. Via spel spelen kinderen zich de grote mensenwereld in. Leidsters spelen actief mee en kunnen de kinderen daardoor goed volgen. Interactie tussen kinderen en leidsters is de rode lijn.

slideshow.jpgDagprogramma

  • Inloop
  • Kring
  • Vrij spelen/ activiteiten met een aantal kinderen.
  • Fruit eten en drinken
  • Buiten spelen
  • Afscheid nemen/ naar huis

Tijdens de inloop spelen ouders met hun peuter en is er tijd om met elkaar te praten.

Elke ochtend wordt gestart met de kring. Er worden liedjes gezongen en activiteiten gedaan, die vaak betrekking hebben op het thema waarmee gewerkt wordt.

DSC02991.jpg

Tijdens het vrij spelen mogen de kinderen kiezen wat ze willen doen. De speelhoeken worden per thema veranderd, bij het thema voeding wordt een hoek als restaurant ingericht. De leidsters stimuleren het rollenspel en spelen vaak ook zelf mee. Zo is er extra aandacht voor de taalontwikkeling.

Na het vrij spelen gaan de kinderen buiten spelen of met slecht weer in het speellokaal.

DSC03043.jpg

Als het tijd is om weer naar binnen te gaan zingt de leidster een liedje met de kinderen "even springen, even springen, al het zand eraf...."

De kinderen eten en drinken samen. Om de beurt mogen de kinderen het drinken rondbrengen.

 

Voordat de ouders de kinderen komen halen, verstoppen de kinderen zich of gaan ze "slapen". Dan komen de ouders tegelijkertijd binnen en gaan de kinderen weer naar huis.

Het thema voeding gaat van start met een bezoekje aan de kookbus.