X Programma’s Voorscholen - Puk & Ko

Puk & Ko

puk.gif

Kort iets over de theorie

Puk & Ko is een totaalprogramma voor peuters. De taalontwikkeling staat voorop, maar ook sociaalcommunicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod.
De activiteiten in Puk & Ko zijn verdeeld over tien thema's die passen bij de belevingswereld en ervaringen van peuters b.v ‘oef wat warm', ‘hatsjoe', ‘reuzen en kabouters'.
Bij het aanbieden van taal en het stimuleren van interactie is een belangrijke rol weggelegd voor handpop Puk. Puk treedt op als intermediair tussen leidster en kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee veilige, herkenbare situaties.

slideshow.jpgDagprogramma

  • Inloop
  • Kring
  • Vrij spelen ; kinderen krijgen individuele aandacht van de leidsters,
  • Opruimen
  • Activiteit in twee groepjes
  • Handen wassen, fruit eten en drinken
  • Binnen of buiten spelen afhankelijk van het weer
  • Kinderen worden opgehaald

Tijdens de inloop is er koffie of thee voor de ouders en tijd om aan tafel een spelletje te doen.

In de kring gaan de kinderen tellen, liedjes zingen en wordt er voorgelezen, dit wisselt per dag. Het thema waar hier mee gewerkt wordt is "oef, wat is het warm". De leidster vertelt dat Puk naar het zwembad is geweest en zijn zwembroek aan heeft.

Vrij spelen; de kinderen mogen kiezen waarmee ze gaan spelen. De leidsters spelen mee en stimuleren spelenderwijs de taal.

DSC02366.jpg


De kinderen ruimen zelf weer op.

Na het spelen worden de kinderen verdeeld in 2 groepen om een activiteit te doen. Dit kan voorlezen, knutselen of een spel zijn. Hier wordt  voorgelezen uit het prentenboek "Plons".

Handen wassen en fruit eten
Terwijl het fruit wordt klaargemaakt wordt er gezongen met de kinderen of voorgelezen.

 

Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. Hier "plonsen"de kinderen de dieren uit het prentenboek in het water.

En dan gaan de kinderen weer naar huis.