X Voorscholen - Extra

Extra

Ouderkamer
Ouders en school willen het beste voor de kinderen; eruit halen wat erin zit. Samenwerking tussen school en ouders is daarom van het grootste belang. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er op basisscholen met een voorschool oudercontactmedewerkers aangesteld. De oudercontactmedewerker werkt vanuit de ouderkamer; een eigen plek voor ouders binnen de school.

In de ouderkamer is er voor ouders gelegenheid om:

  • een spel te lenen bij de speluitleen om thuis met hun kind te spelen
  • mee te werken aan een voorleestas met prentenboeken, die uitgeleend worden aan de kinderen voor thuis
  • mee te praten over onderwerpen die met opvoeding of onderwijs (b.v. over de voorschoolmethode) te maken hebben tijdens een themabijeenkomst of workshop

ouderkamer3.jpg

Meedoen op de voorschool
Van de ouders van kinderen die op de voorschool zitten, wordt verwacht minimaal één keer per maand  mee te doen  in de groep. Dit is belangrijk omdat ouders dan kunnen zien hoe er gespeeld wordt door de kinderen en hoe hun eigen kind in de groep speelt. Ouders kunnen zien hoe er in de praktijk met de voorschoolprogramma gewerkt wordt en met leidsters ervaringen over hun kind uitwisselen.

meedraaimoeder.jpg

Meepraten op de voorschool
Er bestaan voor ouders mogelijkheden om inspraak te hebben, om mee te denken met verschillende zaken binnen de voorschool en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de voorschool. De oudercommissie adviseert en denkt mee over de gang van zaken op de voorschool. De oudercommissie kan advies uitbrengen over het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch werkplan, voedingsaangelegenheden etc. Vergaderingen van de oudercommissies zijn openbaar.


Uitstapjes & Feestjes
De leidsters en ouders gaan er een aantal keer per jaar op uit met de kinderen. Voorbeelden zijn: Artis, herfstwandeling in het park, kinderboerderij of gezellig samen picknicken.
Natuurlijk wordt ieder kind op zijn/haar verjaardag in het zonnetje gezet. Op de meeste voorscholen wordt uitgebreid aandacht besteed aan Sinterklaas, Suikerfeest , Kerst & Pasen.


035.jpg


Cultuur voor kleintjes

  • Bijzondere ontmoetingen met de (klassiek geschoolde) muzikanten en dansers van memo. De artiesten komen wekelijks een presentatie geven in de voorschool.
  • Theatervoorstellingen, waarin peuters zelf actief mee mogen doen en na afloop het resultaat laten zien aan hun ouders.

cello1.jpg014.jpg