X Voorscholen en Kinderopvang - Algemeen

Algemeen

Buitenschoolse opvang en zorg

In het grote kleine leven van uw kind gaat veel vanzelf, maar soms kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken.
We doelen dan op goed onderwijs, opvang voor de kinderen tijdens uw werk of studieuren en daarnaast is het prettig om te weten dat u gebruik kunt maken van opvoedingsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk voor u of uw kind.
Omdat we graag willen dat iedereen weet uit wat voor mogelijkheden u kunt kiezen hebben we dit loket geopend.
Via dit loket hopen we u de  weg te kunnen wijzen naar de verschillende organisaties die in het leven zijn geroepen om kind en gezin te helpen waar dat nodig is.

Achter de knop Opvang vindt u de meest 'verse' adressen van de buitenschoolseopvangorganisaties.
Achter de knop Zorg geven we u meer informatie over de zorg op school en het OuderKindCentrum.