X

Info aanbieders/ specialisten

Specialistisch aanbod op de scholen

In Amsterdam West worden veel activiteiten georganiseerd voor basisschoolkinderen. Afhankelijk van de soort wijk ( de inrichting -wijds opgezet of grotendeels bouw-, het aantal openbare faciliteiten, de scholen in de buurt ed ) worden activiteiten georganiseerd door verenigingen, welzijnswerk, de scholen of afdeling sport.

Om je hier enigszins wegwijs in te maken is het bredeschoolloket ontwikkeld.
Wanneer je naar 'informatie voor aanbieders' gaat leggen we je meer uit over de verschillende soorten en maten activiteiten.

Wanneer je de loketten op onze website gaat bezoeken, vind je meer informatie over wie waar over gaat. Zou jouw aanbod heel goed passen binnen het aanbod van een wijk of school? Neem dan contact op met de organisatoren.

Raak je alsnog de weg kwijt, neem dan contact op met St. AKROS Welzijn. Wij organiseren het bredeschool aanbod van de scholen in wijk de Baarsjes en de Bos en Lommerschool.
Veelal kunnen we je ook informeren over de werkzaamheden van onze collega's in de andere wijken.

AKROS Welzijn
BredeSchoolAanbod (informatie en coördinatie )
Wendelmoet Nijland

Bezoek: Postjeskade 200
Post: Balboastraat 20 b
        1057 VW Amsterdam
020-6125642
06-13565700
w.nijland@akros-amsterdam.nl
www.bredeschoolloket.nl
(ma. t/m don. )