X

Scholen

Brede school activiteiten

Veel basisscholen in West organiseren brede school activiteiten

St. AKROS Welzijn werkt intensief samen met de basisscholen in wijk de Baarsjes en 1 school in Bos en Lommer.
Kinderen van deze 10 basisscholen zijn gewend aan onder- en naschoolse activiteiten, voorscholen, kunstprojecten, contactouders, buitenschoolse opvang ed.
Door de diversiteit aan activiteiten maken de kinderen naast het reguliere onderwijs op speelse wijze kennis met kunst&cultuur, natuur&techniek, sport&gezondheid en communicatie&media en kunnen experimenteren met sociale competenties.
Zo kan het kind ontdekken waar het wel of niet goed in is. Het kind leert de moed niet te snel op te geven en leert dingen waarvan hij/zij nooit gedacht had het te kunnen!
‘Brede Talentontwikkeling voor alle kinderen in West'.....daar staan we in stadsdeel West voor!
Wanneer een kind een sport of andere naschoolse activiteit erg leuk vind dan gaan we ervan uit dat je enigszins in de buurt een club of vereniging vind die aansluit bij deze interesse. Is er geen club of vereniging in de buurt? Maar wel behoefte aan? Neem dan contact op met afdeling Sport of AKROS. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen

Meer informatie over:
<> NaSchoolse Activiteiten Amsterdam
<> Clubs en Verenigingen in West

Bij ‘Alle scholen op een rij’ treft u links aan naar scholen in de wijk de Baarsjes.
Voor alle scholen in West kunt u terecht bij Stadsdeelinformatie'.